Könyvvizsgáló választás

A könyvvizsgáló feladata A könyvvizsgáló feladata, hogy véleményt mondjon a megbízó pénzügyi beszámolójáról, és megállapítsa, hogy az megfelel-e a vonatkozó számviteli előírásoknak, megbízható képet ad-e a megbízó vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A könyvvizsgáló a véleményét a független könyvvizsgálói jelentésben bocsátja ki, amely tartalmazza a megfelelő könyvvizsgálói záradékot is. Kötelező könyvvizsgálót választani meghatározott esetekben […]

Mérleg elemzés mutatószámokkal 3. – jövedelmezőségi helyzet elemzése

A cikksorozat utolsó részeként megnézzük, hogy a beszámoló adataiból milyen elemzési lehetőségünk van a jövedelmezőségi helyzet vizsgálatára. A jövedelmezőségi helyzet vizsgálata A vállalkozás jövedelmezőségének vizsgálatához elsősorban az eredménykimutatás adatainak elemzése szükséges. A jövedelmezőség azt fejezi ki, hogy egységnyi erőforrással mekkora jövedelmet képes a vállalkozás megtermelni. A jövedelmezőség elemzése elsősorban a jövedelmezőségi mutatók időbeli, illetve más […]

Mérleg elemzés mutatószámokkal 2. – pénzügyi helyzet elemzése

Cikksorozatunk következő részében a vállalkozások pénzügyi helyzetének elemzési lehetőségeit vizsgáljuk meg a beszámoló adatai alapján. A pénzügyi helyzet elemzése A pénzügyi helyzet vizsgálatakor a vállalkozás fizetőképességét, likviditási helyzetét, és adósság állományának alakulásának elemezzük. Az elemzéssel vizsgálhatjuk a hosszú távú fizetőképességet, a rövid távú fizetőképességet, illetve a pénzáramlásokat. Likviditás – több mutató is használható, a legszűkebben […]

Mérleg elemzés mutatószámokkal 1. – vagyoni helyzet elemzése

A vállalkozás kapcsolatrendszerében számos piaci szereplő található, és mindnek megvan a maga információigénye. A tulajdonosok aggódnak a befektetésük és az osztalékuk miatt. A szállítók és hitelezők azért, hogy a vállalkozás fizetőképes-e. és a kötelezettségek rendezéséhez megfelelő fedezetük van-e. A potenciális befektetők a döntéseiket szeretnék alátámasztani. A munkavállalók a munkahelyük biztonsága felől aggódnak. Az adóhatóság pedig […]

Terv szerinti értékcsökkenés

A vállalkozást tartósan szolgáló eszközök jellemzően nem azonnal, a beszerzés időpontjában kerülnek költségként elszámolásra. Gondoljunk például egy gyártó sorra: ha a beszerzés időpontjában számolnánk el költségként, akkor az “igazságtalan” lenne, mert a tárgyév profitját tönkre tenné, viszont az eszközt még sok évig használja majd a vállalkozás. Éppen ezért az immateriális javaknak és a tárgyi eszközöknek […]

Cégadatok online ellenőrzése

Vevőink, szállítóink, partnereink adatait javasolt közelebbről szemügyre venni, ha új üzleti kapcsolatba lépünk, és ezután is érdemes időről időre rápillantani. Ellenőrizhetjük, hogy rendben működik-e, nincs-e felszámolás vagy végrehajtás alatt, van-e jelentős változás a tulajdonosok körében, mekkora mértékű tartozásaik vannak, vagy épp mekkora forgalmat bonyolított. Az interneten több olyan hivatalos adatbázis érhető el, ahol a cégadatok […]

Jegyzett tőke változás könyvelése

Jegyzett tőke változás kapcsán kérdésként merülhet fel, hogy mit kell tenni, ha a cégbíróság 20X1 januárjában úgy jegyez be jegyzett tőke változást, hogy a hatályba lépés napjának a tagok által választott 20X0 év decemberi napját jelöli meg.