Mérleg elemzés mutatószámokkal 1. – vagyoni helyzet elemzése

elemzésA vállalkozás kapcsolatrendszerében számos piaci szereplő található, és mindnek megvan a maga információigénye. A tulajdonosok aggódnak a befektetésük és az osztalékuk miatt. A szállítók és hitelezők azért, hogy a vállalkozás fizetőképes-e. és a kötelezettségek rendezéséhez megfelelő fedezetük van-e. A potenciális befektetők a döntéseiket szeretnék alátámasztani. A munkavállalók a munkahelyük biztonsága felől aggódnak. Az adóhatóság pedig természetesen a befizetett adó helyessége felől érdeklődik. A piaci szereplők tehát joggal várják el, hogy egy vállalkozás működéséről képet kapjanak, hiszen döntéseikhez információkra van szükség. A beszámoló elemzésével hasznos információk szerezhetők egy vállalkozás vagyoni és pénzügyi helyzetéről, jövedelmezőségéről, és azok változásáról, alakulásáról. Elemzést végezhetünk a bázis adatokhoz viszonyítva és terv adatokhoz viszonyítva. Természetesen külső érdeklődők esetében terv adatok nem lesznek nyilvánosan elérhetőek, ők tehát a változások elemzésére kell, hogy szorítkozzanak.

A vagyoni helyzet vizsgálata

A vagyoni helyzet vizsgálata során a mérlegben szereplő eszközök és források egyes tételeinek nagyságát, egymáshoz mért viszonyát vizsgáljuk. és értékeljük a mutatószámok változását, ezen keresztül pedig a gazdálkodás színvonalát. 

[like_to_read]A leggyakrabban használt mutatószámok:

Tőkeerősség =  tőkeerősség

Azt fejezi ki, hogy az összes forráson belül milyen arányt képvisel a saját tőke. Kedvezőnek tekinthető, ha a mutató növekedszik. Ugyanakkor kötelezettségei minden vállalkozásnak vannak, így 100 százalékos vagy azt közelítő érték nehezen képzelhető el. 20-30 százalékos arány alatt a vállalkozás működőképessége is érintett lehet, ilyenkor már alaposabb vizsgálat és mérlegelés szükséges.

Eladósodottság = eladósodottság

A mutató azt mutatja meg, hogy a kötelezettségek a saját tőke hány százalékát teszik ki, vagyis a saját tőke a kötelezettségek mekkora részét fedezi. Célszerű, ha a mutató értéke tartósan 1 alatt van. Befektetett eszközök fedezete = befektetett eszközök fedezete

A mutató értéke kedvező, ha 100%, vagy magasabb. Azokban az időszakokban, amikor a vállalkozás jelentős beruházásokat valósít meg külső forrásokból, akkor a mutató 100% alá eshet. Nettó forgótőke = nettó forgótőke A forgótőke megmutatja, hogy a vizsgált vállalkozásnál az eszközök és a források összhangban vannak-e. A nettó forgótőke egyrészt megmutatja, hogy a vállalkozás rendelkezik-e kellő nagyságú forgóeszközzel a rövid lejáratú kötelezettségei fedezetére. Másrészt megmutatja, hogy a forgóeszközök mekkora részét finanszírozza a vállalkozás hosszú lejáratú kötelezettségekkel.[/like_to_read]

BSPL Könyvelőiroda