Könyvvizsgálat

[cml_media_alt id='1154']slider-compass[/cml_media_alt]

Akár taggyűlésről, közgyűlésről, cég menedzsmentről, külső finanszírozásról, adózásról vagy csupán a mindennapos rutin feladatokról van szó, a pénzügyi információk megbízhatóságának biztosítása kulcsfontosságú.

A könyvvizsgálói jelentés bizalmat nyújt a tulajdonosok, igazgatók, munkavállalók, és a külső felek – bankok, vevők, szállítók, és az adóhatóság felé.

Munkamódszerünk az ön vállalkozásának és eljárásainak megértésére fókuszál. Kombináljuk a szigorú kockázat értékelési, diagnosztikai és tesztelési eljárásainkat, hogy a könyvvizsgálat révén hatékonyan tudjuk igazolni az ön vállalkozása pénzügyi kimutatásainak megbízhatóságát.

Könyvvizsgálónk több, mint 10 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, amelyet nemzetközi könyvvizsgáló társaságnál hazánkban és külföldön szerzett meg.

Könyvvizsgálati szolgáltatásaink:

  • magyar számviteli törvény szerinti beszámolók könyvvizsgálata
  • IFRS szerinti beszámolók könyvvizsgálata
  • egyéb sztenderdek szerint összeállított beszámolók könyvvizsgálata
  • átalakulások könyvvizsgálata
  • konszolidáció könyvvizsgálata
  • vagyonértékelés hitelesítése

Munkamódszerünk

Az általunk alkalmazott munkamódszer teljes mértékben megfelel a magyar könyvvizsgálati standardoknak, és a nemzetközi audit módszereknek. Könyvvizsgálatunkat kockázat alapú megközelítéssel végezzük, ami hatékony, költség- és időkímélő eljárás.

1. A könyvvizsgálat első lépései

Az első megkeresést követően bemutatkozó látogatást teszünk leendő ügyfelünknél. Ennek során egyeztetjük partnerünk igényeit és a könyvvizsgálat részleteit. Előzetes megállapodás esetén a vállalkozás legfőbb szerve (pl. taggyűlés, közgyűlés, alapító) határozatban megválasztja a könyvvizsgálót, és kibocsátásra kerül a könyvvizsgáló elfogadó nyilatkozata. Megválasztásunkat követően 90 napon belül megkötjük a könyvvizsgálói szerződést. A könyvvizsgálói szerződés mintáját itt találja meg.

A szerződéskötéssel egyidőben a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény előírásai szerint sor került az ügyfél átvilágításra is.

A könyvvizsgálatot általános esetben évente két helyszíni könyvvizsgálat keretében végezzük el.

2. Évközi könyvvizsgálat

Az évközi, interim könyvvizsgálat elsődleges célja, hogy előkészítse a kockázat alapú évvégi könyvvizsgálatot. Ennek során megismerjük az ügyfelet, a külső és belső gazdasági környezetét, működését, üzleti tevékenységét, számviteli rendszereit és folyamatait. Az ügyfél megismerés során felmérjük a kockázatokat is, amelyek hatással lehetnek a beszámoló összeállítására. Felmérjük az értékesítési és beszerzési folyamatokat, a munkaügyi folyamatokat, az informatikai rendszereket. Ha az ügyfelünk rendszerei megfelelő kontrollokat tartalmaz, azok hatékonyságát teszteljük. Ez hatékony és működő kontrollok esetén az évvégi könyvvizsgálat munkaigényét csökkentheti.

Az évközi munka során vizsgálatra kerülnek a legfontosabb, jelentős tranzakciók is, és áttekintjük az igazgatósági, taggyűlési, közgyűlési határozatokat, cégjogi változásokat is.

Az évközi könyvvizsgálat során a kockázat elemzésünk alapján elkészítjük az évvégi könyvvizsgálat vizsgálati programját.

Az interim könyvvizsgálatról vezetői levelet bocsátunk ügyfelünknek, amelyben tájékoztatjuk az általunk észlelt hibákról, hiányosságokról, fejlesztendő területekről.

3. Évvégi könyvvizsgálat

Az évvégi könyvvizsgálat jelentős munka, az évvégi egyenlegekre, zárási és beszámoló készítési folyamatokra koncentrálunk. A vizsgálati program és a könyvvizsgálati lényegesség alapján elemző vagy tesztelő eljárásokkal bizonyosságot szerzünk a mérleg és eredménykimutatás egyenlegeiről, azok létezéséről, teljességéről, pontosságáról.

Az évvégi könyvvizsgálatot akkor kezdjük el, amikor a könyvelés a zárási feladatokat már – legfeljebb néhány tétel kivételével – befejezte. A főkönyvi kivonat átadása után kijelölésre kerülnek a vizsgálandó egyenlegek és tételek, és a könyvvizsgáló átadja a vizsgálatához kért dokumentumok, bizonylatok listáját.

Az átadott bizonylatok tesztelésre kerülnek, a felmerült kérdések a megfelelő szinten egyeztetjük és tisztázzuk.

A könyvvizsgálat során feltárt hibák listáját és a javítási javaslatunkat átadjuk az ügyfelünknek, egyeztetjük a feltárt hibákat, majd a javítást ellenőrizzük.

A főkönyvi kivonat és a könyvelések véglegesítése után ellenőrizzük az év végi adó kalkulációkat, mint pl. a társasági adó, iparűzési adó.

Az ügyfél által összeállított kiegészítő mellékletet ellenőrizzük, szükség esetén javaslatot teszünk a hiányzó vagy hibás adatok, információk javítására. Ekkor kerül sor az üzleti jelentés könyvvizsgálatára is.

4. A könyvvizsgálat lezárása

Ebben a szakaszban ellenőrizzük, hogy milyen főbb események történtek a mérlegkészítés után, voltak-e a vállalkozásra nagy hatást gyakorló változások.

Ellenőrizzük a megbízónk ügyvédje által kiadott jogi teljességi nyilatkozatot a folyamatban lévő jogi eljárásokról, peres ügyekről.

Teljességi nyilatkozatot kérünk az ügyfél vezetőségétől, amiben arról tesznek nyilatkozatot, hogy minden szükséges dokumentációt és információt átadtak a könyvvizsgálat részére.

A véglegesítést követően az ügyfél által aláírásra kerülhet a beszámoló, és kibocsátásra kerül a könyvvizsgálói jelentés.

A könyvvizsgálat lezárását követően kiadásra kerül az évvégi könyvvizsgálat során tapasztalt kisebb megállapításokról, hiányosságokról, javaslatokról szóló vezetői levél.

A könyvvizsgálati szolgáltatásunk javítására a könyvvizsgálat végeztével felkérjük ügyfelünket, hogy kérdőívben értékelje a kapott könyvvizsgálatot.

Ezek is érdekelhetik: