2014.07.01: így változik az időszakos elszámolású ügyletek áfája

[cml_media_alt id='361']számla[/cml_media_alt]Az eredeti elképzelések szerint 2014. július 1-jétől változik az időszakos elszámolású ügyletek (szakzsargonban “folyamatos szolgáltatások”) áfa teljesítési ideje.

Ismeretes, hogy az adófizetési kötelezettség az Áfa tv. főszabálya szerint a teljesítés időpontjában keletkezik. Abban az esetben, ha a felek a termék értékesítésről, szolgáltatásnyújtásról részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg a jelenleg hatályos szabály szerint a teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik. Ezen, ún. elszámolási időszakos ügyletek esetében változott a szabály 2014. július 1-jétől érvényes alkalmazási hatállyal.

Ezen időponttól az Áfa tv. az elszámolási időszakos ügyleteken belül két esetet szabályoz.

Az egyik, az Áfa tv. 58. § (1) bekezdése szerinti, amelyet nevezhetünk főszabálynak, mely szerint, ha a felek az általuk kötött szerződés alapján a teljesített termékértékesítésről, a nyújtott szolgáltatásról időszakonként számolnak el, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, a teljesítés időpontja az érin tett időszak utolsó napja.

[like_to_read]Ezen új szabályt azon időszakos elszámolási ügyletek tekintetében kell alkalmazni, amelyeknél az érintett időszak egésze és az érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége is 2014. június 30-át követő időszakra esik.

 

Példa

1. A felek (pl. megbízó és bizományos) a 2014. június 20. és július 10-e között teljesített termékértékesítésről számolnak el, az ellenérték fizetési határidejét július 25-ében meghatározva, az ügylet teljesítési időpontjának az ellenérték fizetése esedékessége napja, azaz július 25-e minősül.

2. Ha a felek közöttük levő megállapodás alapján 2014. július 1-je és 18-a közötti időszakban teljesített ügyleteikről számolnak el és a fizetési határidő augusztus 1. (vagyis június 30-át követő időpont), akkor a teljesítés időpontjának a felek közötti elszámolási időszak utolsó napja, azaz július 18-a lesz.

Az időszakos elszámolású ügyleteken belül a másik, az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdésében szabályozott esetkör, ahol továbbra is az ellenérték esedékességének napja marad a teljesítési időpont. Ebbe a körbe tartozik, ha a felek

• a Ptk. szerinti közszolgáltatási szerződés alapján teljesített termékértékesítésről, nyújtott szolgáltatásról, valamint

• telekommunikációs szolgáltatásról

határozott időre történő elszámolásban állapodnak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg. Az ellenérték megtérítésének esedékessége a teljesítés időpontja azon termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás vonatkozásában is, amelyet a telekommunikációs szolgáltatás nyújtója a telekommunikációs szolgáltatás nyújtására szolgáló hálózat felhasználásával teljesít a telekommunikációs szolgáltatás igénybevevője részére, feltéve, hogy a felek között ezen ügyletek elszámolására a telekommunikációs szolgáltatás részeként kerül sor. (Ilyenek például a telefonon rendelt parkolási vagy úthasználati szolgáltatás.)

Arra vonatkozóan, hogy az ügylet közszolgáltatási szerződés alapján teljesített-e a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 2014. március 15-én hatályba lépő Ptk.), valamint az adott tevékenységet szabályozó ún. ágazati jogszabály az irányadó. Jellemzően ebbe a körbe tartozhatnak a jelenlegi szabályozásban közüzemi szerződés alapján teljesített szolgáltatások (így áram-, gáz-, vízszolgáltatás), valamint a szemétszállítási szolgáltatás.

 

Amennyiben az adott szolgáltatás nyújtására nem közszolgáltatási szerződés keretében kerül sor, de a felek arról időszakonként számolnak el vagy az ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg, akkor annak teljesítési időpontja nem az ellenérték fizetésének határideje, hanem az elszámolási időszak utolsó napja lesz. A telekommunikációs szolgáltatás fogalmát az Áfa tv. 259. § 23. pont alatt meghatározza. Ebbe a körbe tartozik a telefon és az internet szolgáltatás. Tekintve, hogy ezen ügyletek nyújtása nem közszolgáltatási szerződés alapján történik, ha az adóalany azt az Áfa tv. 15. § alapján közvetített szolgáltatásként nyújtja, akkor is a fizetési határidő lesz a teljesítés napja, feltéve, hogy az nem minősül más ügylet (pl. bérbeadás) járulékos költségének. Például a cég a dolgozó magán célú telefonhasználatát időszakonként meg térítteti, akkor ezen közvetített szolgáltatásként nyújtott telefonszolgáltatás teljesítési időpontja a dolgozó által fizetendő ellenérték esedékességének napja.

Amint említettük a telekommunikációs szolgáltatás része ként nyújtott közvetített szolgáltatásokra (pl. parkolási szolgáltatás) is az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdése alkalmazandó a telefonszolgáltató és az előfizető viszonylatában. A telefonszolgáltató által a parkolási szolgáltatás nyújtótól igénybe vett szolgáltatásra azonban „a telekommunikációs szolgáltatás nyújtására szolgáló hálózat felhasználásával teljesít” feltétel nem teljesülése miatt az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdése nem alkalmazható, arra az Áfa tv. 58. § (1) bekezdésének szabálya vonatkozhat vagy az Áfa tv. 55. § (1) bekezdés szabálya, ha nem időszakonként számolnak el.

Az Áfa tv. jelenleg hatályos 58. § teljesítési időpont szabálya alkalmazása esetén, mivel az ügylet ellenértékeként megfizetendő összeg esedékessége időpontja a teljesítési időpont, akkor is, ha azt az ügylet polgári jogi teljesítését megelőzően kell fizetni, az Áfa tv. 59. § szabálya nem értelmezhető, mivel a fizetendő előlegre is az 58. § alapján keletkezik áfa fizetési kötelezettség. Ez továbbra is igaz az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdésében szereplő ügyletekre.

Az Áfa tv. 58. §-ának új (1) bekezdése alá tartozó esetekben azonban, ha a teljesítést megelőzően adnak át ellenértékbe beszámítandó összeget, alkalmazandó az Áfa tv. 59. §-ának ún. előleg szabálya.

Például ingatlan bérbeadás (melyre a bérbeadó adókötelezettséget választott) 2014. július havi bérleti díja július 10-én esedékes. A bérbeadás teljesítési időpontja az új szabály alapján július 31-e. A bérleti díjat a bérlő a szerződés alapján július 8-án megfizeti, ezt a bérbeadó ezen a napon veszi át. Az összeg után az Áfa tv. 59. § alapján július 8-án keletkezik előleg jogcímén áfa fizetési kötelezettség, melyről a bérbeadónak ezen időpont feltüntetésével számlát kell kibocsátania. A számlázásra vonatkozóan már korábban kialakított hivatalos álláspont szerint nem kifogásolható, ha az adóalany az előleg átvételét és az ügylet teljesítését egy számlával bizonylatolja. Különösen racionális megoldás olyan esetben, amikor a teljes vételár előlegként megfizetett és a teljesítés időpontja is ismert. Értelemszerűen ilyen esetben a számlán fel kell tüntetni az előleg átvételének, mint az előleg utáni fizetési kötelezettség keletkezésének időpontját és az ügylet keletkezésének időpontját is. (A számla tartalma feltüntetésének nincs formai kötöttsége, az nemcsak a teljesítési időpontra rendszeresített rovatban szerepelhet.)[/like_to_read]

 

BSPL Könyvelőiroda

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .