Könyvvizsgáló választás

könyvvizsgáló

A könyvvizsgáló feladata

A könyvvizsgáló feladata, hogy véleményt mondjon a megbízó pénzügyi beszámolójáról, és megállapítsa, hogy az megfelel-e a vonatkozó számviteli előírásoknak, megbízható képet ad-e a megbízó vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

A könyvvizsgáló a véleményét a független könyvvizsgálói jelentésben bocsátja ki, amely tartalmazza a megfelelő könyvvizsgálói záradékot is.

Kötelező könyvvizsgálót választani meghatározott esetekben (pl. adott éves nettó árbevétel fölött), de választható önként is. A könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve (Kft-nél a taggyűlés, Zrt-nél és Nyrt-nél a közgyűlés, egyszemélyes társaságnál az alapító) választja. A megbízás legfeljebb öt évre szólhat.

A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénzforgalmi számláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja. Ha a gazdasági társaságnál felügyelőbizottság működik, a bizottság kezdeményezheti a könyvvizsgáló bizottsági ülésén történő meghallgatását. A könyvvizsgáló is kérheti ugyanakkor, hogy a felügyelőbizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy a felügyelőbizottsági ülésen tanácskozási joggal részt vehessen. A könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a beszámolót tárgyaló ülésére meg kell hívni, ahol a könyvvizsgáló köteles részt venni.

Fontos tudni, hogy a könyvvizsgáló, illetve a könyvvizsgáló cég a vizsgálat során tudomására jutott információt köteles bizalmasan kezelni.

Kit válasszunk

A könyvvizsgálók képzése magas szintű, nehezen teljesíthető, így a könyvvizsgálók elvben széleskörűen tájékozott, tapasztalt szakértők. A valóság azonban ennél differenciáltabb, találhatók kisebb tapasztalattal rendelkező, kevésbé felkészült, a változásokat nem követő könyvvizsgáló, és vannak tapasztalt, jól képzett, megbízható szakemberek.

Mit tegyek, ha könyvvizsgálót keresek? Általános módszer az ajánlás, de nem feltétlenül kell csak erre hagyatkozni. A könyvvizsgálók szakmai kamarába tömörülnek, az aktív könyvvizsgálók részére kötelező a kamarai tagság. A kamara honlapján díjmentesen lehet a könyvvizsgálók között keresni. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapja: www.mkvk.hu

A könyvvizsgáló keresése során nézzük meg a szóba jöhető könyvvizsgáló honlapját is, ez segít az első benyomás kialakításában.

[like_to_read]A könyvvizsgáló megválasztása előtt mindenképpen érdemes a leendő könyvvizsgálót, vagy a potenciális könyvvizsgálókat meghívni egy megbeszélésre. Ez két okból is fontos: i) a könyvvizsgálónknak a megbízás elvállalása előtt tájékozódnia kell leendő ügyfeléről, ekkor felméri a vállalkozás tevékenységét, szervezetét, a munka nagyságát, és egyben a könyvvizsgálati kockázatot is ii) ezen a találkozáson lehetősége van a vállalkozásnak arra, hogy rálátást kapjon a könyvvizsgáló felkészültségéről, tapasztalatairól, munkamódszeréről, mentalitásáról.

A bemutatkozás során érdeklődjünk cégéről, tapasztalatairól, munkamódszereiről, referenciáiról.

Az egyik legfontosabb szempont azonban mégis a hírnév mellett a bizalom. A könyvvizsgáló a megbízó teljes üzletébe betekintést nyer, így a kiválasztásnál fontos szerep jut a kölcsönös bizalomnak. Nem szabad elfelejteni: a könyvvizsgáló nem a vállalkozás érdekei ellen dolgozik, és nem is adóellenőr. Ha így tekintünk a könyvvizsgálóra, akkor a felek bizalmatlanok lesznek egymással szemben, ami megnehezíti, vagy akár el is lehetetleníti a könyvvizsgálói munka ellátását. Ellenben ha megvan a bizalom, akkor lehetőség lesz széles körben konzultálni, tapasztalatokat cserélni, szakmai kérdéseket megvitatni és segítséget kapni. Ez kölcsönös haszonnal jár a megbízó és a könyvvizsgáló részére is, és hatékonyabbá teszi a munkát is.

A kiválasztás kapcsán tudni kell, hogy a könyvvizsgálók számára az üzletkötésre és a a szerződéskötésre is előírások vannak, amiket különböző törvények és a kamarai szabályzatok írnak elő.

Szerződéskötés előtt

Szerződéskötés előtt kérjünk tervezetet, és alaposan tanulmányozzuk át. Ez további benyomásokat adhat a könyvvizsgáló megítéléséhez.

Tudni kell, hogy a szerződés tartalmát törvényi és kamarai előírások szabályozzák.

Akinek könyvvizsgáltatnia kell éves beszámolóját, ne év végén kezdjen keresgélni, mert ez könnyen olyan lehetetlen helyzetet okozhat, amikor a könyvvizsgáló semmiképpen sem tud – a legjobb szándék mellett sem – tiszta minősítés nélküli záradékot kibocsátani.

Aki először kötelezett könyvvizsgálatra, célszerű, ha már az első negyedévben megkezdi a kutakodást leendő szakértője után, és az első félév végéig megköti a szerződést.

Ha a könyvvizsgáló első alkalommal dolgozik a társaságnak, célszerű határozott idejű szerződést kötni, ami a könyvvizsgálói jelentés kibocsátásával zárul. Ha a felek továbbra is szeretnének együtt dolgozni, az újbóli szerződéskötésnek nincs akadálya.

Ha több éves szerződést kívánnak a felek kötni, akkor figyeljen arra, hogy a szerződés felmondásának ne legyenek ésszerűtlen akadályai, mint például felmondási díj, vagy kötbér.
Több éves kapcsolat létesítésekor érdemes inkább határozatlan idejű szerződést kötni, így ha a felek már nem akarnak együtt dolgozni, megszűnt a bizalom, akkor a szerződés felmondható, míg a határozott idejű szerződés felmondása alapvetően nem lehetséges.

A könyvvizsgálók egyénileg vagy társaságokban dolgoznak. Ha könyvvizsgáló társasággal kötnek szerződést, akkor is meg kell jelölni a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgálót, a kamarai tagsági számával együtt.

A könyvvizsgálóknak szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkezniük, amelynek minimuma 5 millió forint (2014; érvényes változatlanul 2008 óta). Kérjenek erről is tájékoztatást. Kérhetik továbbá, hogy a leendő könyvvizsgáló bemutassa fényképes könyvvizsgálói igazolványát, ellenőrizzék annak érvényességi idejét.

Érdemes megvitatni a szerződéskötéskor azt is, hogy a könyvvizsgálat milyen ütemezésben fog zajlani. A könyvvizsgálat végrahajtásánál egyre gyakoribb, hogy évente kétszer helyszíni munkát végez a könyvvizsgáló. Az interim könyvvizsgálat során (év közben) a könyvvizsgáló felméri a vállalkozás működését, a változásokat, a kockázatokat, és megtervezi a könyvvizsgálatot, és teszteli az év közi gazdasági eseményeket. Az év végi könyvvizsgálatot a tervezésre építve hajtja végre, itt a könyvvizsgáló az év végi egyenlegekre és a záráshoz kapcsolódó tételekre fókuszál.

Érdeklődjön arról, hogy a könyvvizsgáló milyen munkamódszerrel dolgozik, évente hányszor fog helyszíni munkát végezni. Egyeztessék előre az éves zárás ütemezését is, hogy legkésőbb mikorra kell, hogy a beszámoló a könyvvizsgálói jelentéssel együtt elkészüljön, a könyvvizsgálóknál ugyanis januártól májusig csúcs időszak van, így fontos, hogy a könyvvizsgáló is előre lássa a rá vonatkozó határidőket, és a könyvvizsgálat zökkenőmentesen tudjon haladni.[/like_to_read]

 

BSPL Könyvelőiroda

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .