Újabb lépés a rejtett vagyonok ellen

Több ezer milliárdos külföldi bankszámlákon tartott vagyonról hullhat le a lepel a NAV előtt. A májusban elfogadott adózási információk automatikus cseréjéről szóló nyilatkozatot 47 ország, köztük Magyarország, Svájc, Ausztria, Luxemburg és több adóparadicsom is aláírta, így a jövőben az eddig rejtve maradt külföldi vagyonokról is adatokat kaphatnak az adóhatóságok.  Így már nem lehet a banktitkok korábban megszokott […]

Társasházi bevételek adózása

A társasház nem jogi személy, hanem a tulajdonostársak közössége, ezért adóalanyként nem illeszkedik automatikusan az általános szabályozás kereteibe. Fő funkciója a közös tulajdonnal kapcsolatos felelősség és működtetés biztosítása, amelyhez döntően a tulajdonostársak befizetéseiből biztosítják a forrásokat. A társasházak bár vállalkozási tevékenységet nem folytathatnak, de a közös tulajdon hasznosítása révén és egyéb (például támogatás, kamat) formában […]

Kínos helyzetben a NAV: nyugta vs számla

Kínos helyzetbe hozta magát a NAV! Ismert, hogy április 1-jén megjelent egy tájékoztatás, miszerint ha egy ügyeltről a vevő áfás számlát kér, akkor nem kell beütni az értékesítést a pénztárgépbe – szemben a korábbi gyakorlattal, miszerint ha az üzletben a vevő számlát kért, akkor a pénztárgépbe beütötték a tételt, majd kiállították a számlát, a nyugtát […]

BRÉKING! Bizonytalanságban a kereskedők: eltűnt a NAV pénztárgépes jogértelmezése!

Eltűnt a NAV honlapjáról az áfatörvénynek az az értelmezése, miszerint ha az adóalany – nem az online kasszával előállított – számlát bocsát ki, az ügylet adatait nem kell beütnie az online pénztárgépbe, s ha a nyugtakibocsátást követően kér valaki számlát, akkor sztornírozni kell a nyugtát – hívta fel az Adózóna.hu figyelmét egy olvasónk. Az adóhatóságnak […]

Étkezés kiküldetés alatt

Belföldi és külföldi kiküldetések esetén felmerül a kérdés: az étkezési költségek mikor, milyen esetekben számolhatók el? 1) Munkavállalóval megtéríttetett étkezés Ha a kifizető nem vállalja az étkezési költséget, de a dolgozó a cég nevére számlát számol el a kiküldetés során, úgy azt a cégnek ki kell fizetnie, de megteheti egyidejűleg, hogy a munkavállalóval ezt a […]

Számlakibocsátás esetén az online pénztárgépből nem szabad nyugtát kibocsátani

Felhívjuk a figyelmet a NAV alábbi tájékoztatására. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. §-ának, 165. § (1) bekezdés b) pontjának és 166. §-ának együttes olvasata alapján egy adott ügylet tekintetében az adóalany vagy számlaadási, vagy nyugtaadási kötelezettséget teljesít, e kettő sosem történhet párhuzamosan. Ezért abban az esetben, ha az adóalany az […]

Elvárt társasági adó

A társasági adótörvény rendszerében már jó ideje létezik az úgy nevezett “elvárt adót”. Amennyiben egy cég adózás előtti eredménye vagy a társasági adóalapja közül a magasabb összeg nem éri el az elvárt minimális összeget, akkor az adózó az alábbi lehetőségek közül választhat: megfizeti a társasági adót az elvárt minimális adóalapra, vagy a társasági adóbevallással együtt […]

Elhatárolt veszteség a társasági adóban

Egy adott évben keletkezett negatív társasági adóalapját egy társaság elhatárolhatja, az elhatárolásnak nincs időkorlátja. A veszteséget az elkövetkező évek társasági adóalapjának csökkentésére egy társaság saját döntése szerint használhatja fel, de legfeljebb az elhatárolt veszteség figyelmen kívül hagyásával számított társasági adóalap 50%-ának megfelelő összegig. 2012-től bevezetett szabály korlátozza az elhatárolt veszteség továbbvitelét a gazdasági társaságok átalakulása és gazdasági társaságok megvásárlása […]

Katás vállalkozások áfája

KÉRDÉS: a Katás vállalkozások levonhatják a beszerzéseik áfáját? VÁLASZ: igen, az áfát az általános szabályok szerint teljesítő  KATA vállalkozások.   A Katás vállalkozások esetén kérdésként merül fel, hogy mi is tulajdonképpen az áfa státuszuk. [like_to_read]A kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerint az áfát nem válthatja ki a kata, azaz az áfával […]

Vevői adószám a számlán

KÉRDÉS: fel kell tüntetni mindig a vevő adószámát a számlán? VÁLASZ: csak bizonyos esetekben. Az Áfa törvény 169. § d) pontja értelmében csak bizonyos esetekben, de nem mindig a termék vevője, szolgáltatás igénybe vevője neve és címe mellett a számlán a számlabefogadó adószámát is szerepeltetni kell. Erre az alábbi három esetben van szükség:[like_to_read] az Áfa törvény 169. […]