EKAER élesítés, de előtte még változás

[cml_media_alt id='1680']EKAER[/cml_media_alt]

Élesbe kapcsol az EKAER

2015 március 1-jétől éles üzemben működik az EKAER. Ezt csupán néhány nappal megelőzve változott még a rendszer: a 2015. február 27-én kiadott Magyar Közlönyben jelent meg az EKAER-t szabályozó törvény módosítása. Változtak többek között a mentesülés kritériumai és a mentességi jogcímek.

Alapvető változások

(1) A súly és az értékhatároknak egyszerre kell teljesülniük a mentességi feltételeknél (termékek bruttó tömege, nettó értéke), azaz egyértelműsödnek az EKAER alóli mentesülés súly illetve értékhatárhoz kötött feltételei (az ún. „és/vagy” problematika).
(2) 500 kg-ra és 1 millió forintra emelkedik a kockázatos termékeknél (tehát a kockázatos élelmiszereknél is) a bejelentési kötelezettség határértéke. A nem kockázatos termékek esetén a limit 2.500 kg és 5 millió forintra változik.
(3) A kockázati biztosíték számításának ideje 60 napról 45 napra csökken.
(4) Az áru megérkezését a megérkezést követő 3 munkanapon belül kell bejelenteni, de legkésőbb az EKAER-szám érvényességi idején belül.
(5) A fuvarozás megkezdéséig a termék megnevezése, valamint vámtarifaszáma is módosítható.
(6) A cikkszám bejelentése 2015. március 1-jét követően opcionális, azaz nem kötelező.

Mentességek

(1) a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bejelentésköteles hulladékszállítás keretében szállított termék,
(2) a fémkereskedelemről szóló törvény szerinti anyagkísérő okmánnyal szállított fémkereskedelmi engedélyköteles termék,
(3) az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 1. § 1. pontja szerinti anyagok, (azaz bármely anyag vagy azok keveréke, amelyet emberi betegségek megelőzésére vagy kezelésére alkalmazható termékként jelenítenek meg, vagy azok az anyagok vagy keverékei, amelyek farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus hatások kiváltása révén az ember valamely élettani funkciójának helyreállítása, javítása vagy módosítása, illetve az orvosi diagnózis felállítása érdekében az emberi szervezetben vagy emberi szervezeten alkalmazhatók)
(4) a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerint postai küldeményként feladott termék

Egyszerűsített adatközlés

Az a közúti fuvarozási tevékenységet folytatni kívánó adózó, akinek (amelynek)

(1) a bejelentés évét megelőző második adóévben az éves nettó árbevétele az 50 milliárd forintot elérte vagy meghaladta,
(2) a bejelentés évét megelőző második adóévben az értékesítése nettó árbevételének 80%-a (40 milliárd forint) saját termelésű készletek értékesítéséből származik,
(3) szerepel az állami adó- és vámhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, és
(4) a 11-13. § szerinti bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt

az EKAER szám megállapítása érdekében nem kockázatos termékek esetében jogosult egyszerűsített adattartalommal bejelentést tenni.

Az adózó az állami adó- és vámhatóságtól gyártásszervezésének sajátosságára tekintettel kérheti meghatározott belföldi felrakodási cím és belföldi kirakodási (átvételi) cím közötti, legfeljebb 20 kilométeres, teljes egészében belföldi közúti szakaszon történő közúti fuvarozással járó tevékenység mentesítését (a továbbiakban: útszakasz-mentesítés), amennyiben az adott közúti szakaszon a saját részére beszerzett vagy az általa feladott termékek fuvarozásának gyakorisága okán a napi bejelentési kötelezettség aránytalan terhet jelent az adózó számára.

forrás: ekaer.hu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.