Érkezik az IFRS

2015. június 12-i határozatával a Kormány jóváhagyta a  nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok, azaz az IFRS-ek egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazását, ez pedig a könyvelés területén is jelentős változásokat fog hozni. Az IFRS-ek egyedi beszámolási célokra történő magyarországi bevezetésének ütemezése a következők szerint várható: a) a  Magyar Nemzeti Bank (a  továbbiakban: MNB) által felügyelt intézmények kivételével 2016. január 1-jétől választható […]

Dolgozónak valutában kiadott előleg könyvelése

Ebben a cikkünkben azt mutatjuk be, hogy milyen könyvelési teendők vannak a dolgozónak kiadott előleg esetén, ha azt valutában adjuk. Kell-e árfolyamkülönbözetet elszámolni, egyáltalán mikor milyen árfolyamot kell alkalmazni. A gyakorlatban a dolgozók külföldi útjaira előleget vesznek fel, amelyből külföldön költenek, majd a maradékot visszaadják a cég pénztárába, a felhasznált összeggel pedig elszámolnak. A gazdasági esemény […]

Hitel-tőke konverzió a NAV szerint

2013 vége óta vizsgálja az adóhatóság a cégek hitel-tőke konverziós ügyleteit, több esetben adóköteles hitelelengedéssé minősítettek ilyen tranzakciókat. Ezért javasolt az ilyen ügyleteket inkább két lépcsőben rendezni, elsőként tőkeemeléssel majd azt követő hiteltörlesztéssel. 2013 vége előtt a NAV elfogadta a cégek hitel-tőke konverziós ügyleteit. Ennek során a vállalkozás hitelét a tulajdonos, mint a saját cégével szembeni követelést […]

Könyvvizsgáló bejelentése a NAV-hoz és Cégbírósághoz

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdésének (c) pontja előírja, hogy az adózó köteles bejelenteni a megválasztott könyvvizsgáló adatait: nevét, adóazonosító számát és lakhelyét az illetékes adóhatóságnak. Adatbejelentő lapon kell ezt megtenni azoknál az adózóknál, akik cégnyilvántartásban nem szerepelnek. A cégnyilvántartásban szereplő társaságok a könyvvizsgálót a gazdasági társaság alapításakor az […]

Számlázó program bejelentése

Szigorodnak a gépi számlázással kapcsolatos bejelentési, nyilvántartási, dokumentálási szabályok, ezt írja elő a 23/2014. (06.30) NGM rendelet A rendelet kiterjed a nyomtatvány felhasználásával kibocsátott számla és nyugta a számlázó programmal előállított számlára a számítógéppel előállított számlára is. Most csak a számlázó programmal előállított számlák új szabályira igyekszem a figyelmet a teljesség igénye nélkül felhívni, megkönnyítve […]

Könyvvizsgáló választás

A könyvvizsgáló feladata A könyvvizsgáló feladata, hogy véleményt mondjon a megbízó pénzügyi beszámolójáról, és megállapítsa, hogy az megfelel-e a vonatkozó számviteli előírásoknak, megbízható képet ad-e a megbízó vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A könyvvizsgáló a véleményét a független könyvvizsgálói jelentésben bocsátja ki, amely tartalmazza a megfelelő könyvvizsgálói záradékot is. Kötelező könyvvizsgálót választani meghatározott esetekben […]

Pénzügyi lízing és tartós bérlet az új Ptk-ban

Jelentős változást hoz a 2014. március 15-én hatályba lépett új Ptk, ami a lízingeket és a számviteli elszámolásukat érinti. Pénzügyi lízingszerződés alapján a lízingbeadó a tulajdonában álló dolog vagy jog (a továbbiakban: lízingtárgy) határozott időre történő használatba adására, a lízingbevevő a lízingtárgy átvételére és lízingdíj fizetésére köteles, ha a szerződés szerint a lízingbevevő a lízingtárgy […]

Terv szerinti értékcsökkenés

A vállalkozást tartósan szolgáló eszközök jellemzően nem azonnal, a beszerzés időpontjában kerülnek költségként elszámolásra. Gondoljunk például egy gyártó sorra: ha a beszerzés időpontjában számolnánk el költségként, akkor az “igazságtalan” lenne, mert a tárgyév profitját tönkre tenné, viszont az eszközt még sok évig használja majd a vállalkozás. Éppen ezért az immateriális javaknak és a tárgyi eszközöknek […]

Kinek kötelező a könyvvizsgálat?

Nézzük meg, hogy mi is a könyvvizsgálat. A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vállalkozó által az üzleti évről készített beszámoló (és a konszolidált beszámoló) a számviteli törvény előírásai szerint készült-e, és megbízható és valós képet ad-e a vállalkozás vagyoni és pénzügyi helyzetéről, és a működés eredményéről. Minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozónál kötelező a könyvvizsgálat, azonban […]

Kötelező könyvvizsgálat 10 millió fölötti adótartozás esetén

Változtak 2014. január 1-jétől a Számviteli törvény könyvvizsgálatra vonatkozó előírásai (Sztv. 155-158. §) Nem változott, hogy a kötelező könyvvizsgálat alól mentesülnek bizonyos vállalkozások, elsősorban azok, akik nem érik el a törvényben megadott értékhatárokat. Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül: a) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves […]