Társasági adó: a nem jelentős hibák javítása

A legjobb munkavégzés mellett is elkerülhetetlen, hogy hibákat követünk el, és igaz ez a könyvelés és adózás területére is. Mit tehetünk, hogyan javíthatjuk a könyvelésben és a társasági adó bevallásban a nem jelentős hibákat? Ezt mutatjuk be a NAV által közzétett tájékoztatás alapján. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti nem jelentős összegű hibák, hibahatások […]

Adó feltöltés

Feltöltési kötelezettség december 21-ig

Az adóelőleg feltöltési kötelezettség teljesítésének határideje 2015. december 21. Ez a kötelezettség a társasági adóra, a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások járadékára, az energiaellátók jövedelemadójára, az innovációs járulékelőlegre, az egyszerűsített vállalkozói adóra és a reklámadóra vonatkozik. Az adóévben befizetett előlegeket a fenti határidőig a várható éves adó összegére ki kell egészíteni. Az adóelőleg és az adó […]

Nonprofit szervezetek: társasági adó bevallást helyettesítő nyilatkozat

Az alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület, egyházi jogi személy, lakásszövetkezet, önkéntes kölcsönös biztosítópénztár, közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási intézmény, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, európai területi együttműködési csoportosulás – amennyiben 2013-ban vállalkozási tevékenységből származó bevételt nem értek el, vagy e tevékenységükhöz kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem számoltak el, akkor idén is lehetőségük van arra, hogy a 1329-es társaságiadó-bevallás benyújtása helyett […]

Elvárt társasági adó

A társasági adótörvény rendszerében már jó ideje létezik az úgy nevezett “elvárt adót”. Amennyiben egy cég adózás előtti eredménye vagy a társasági adóalapja közül a magasabb összeg nem éri el az elvárt minimális összeget, akkor az adózó az alábbi lehetőségek közül választhat: megfizeti a társasági adót az elvárt minimális adóalapra, vagy a társasági adóbevallással együtt […]

Elhatárolt veszteség a társasági adóban

Egy adott évben keletkezett negatív társasági adóalapját egy társaság elhatárolhatja, az elhatárolásnak nincs időkorlátja. A veszteséget az elkövetkező évek társasági adóalapjának csökkentésére egy társaság saját döntése szerint használhatja fel, de legfeljebb az elhatárolt veszteség figyelmen kívül hagyásával számított társasági adóalap 50%-ának megfelelő összegig. 2012-től bevezetett szabály korlátozza az elhatárolt veszteség továbbvitelét a gazdasági társaságok átalakulása és gazdasági társaságok megvásárlása […]

Feltöltési kötelezettség – december 20.

A feltöltési (adófeltöltési) kötelezettség azt jelenti, hogy bizonyos adók esetén az éves adó összegére a befizetett előleget ki kell egészíteni még az év vége előtt.