Tőke

Elhalaszthatják a Kft-k kötelező tőkeemelését

Egy év haladékot kaphatnak a kft.-k törzstőkéjük megemelésére egy múlt pénteken benyújtott törvénymódosítás nyomán.

Március 15-én járna le a kft.-kre vonatkozó kötelező törzstőke emelés határideje, de egy múlt pénteken benyújtott törvénymódosítás nyomán ez 2017. március 15-ig meghosszabbodhat. A törvénymódosítás célja, hogy a jogi személyek védelme érdekében megakadályozza a mulasztásból eredő ellehetetlenülést, és méltányos módon biztosítsa a civil társadalom számára a Ptk. rendelkezéseihez való alkalmazkodáshoz szükséges megfelelő időt – áll az indoklásban. Ezt a javaslat a határidő egy évvel történő meghosszabbításával, valamint azzal biztosítja, hogy a létesítő okirat Ptk.-hoz való hozzáigazítását nem köti a Ptk. hatályba lépését követő első létesítő okirat módosításához – írja az Adózóna. A törvénymódosítás a kihirdetését követő napon lépne hatályba. Az Országgyűlés napirendje szerint a javaslatról március 1-jén (kedden) már szavazhatnak is a képviselők, vagyis a törvénymódosítás március 2-án hatályba is léphet  – írja a HVG.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 . évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013 . évi CLXXVII. törvény 11 . §-a előírja az alapítványok, egyesületek és egyéb gazdasági társaságok részére létesítő okirataiknak az új Ptk. hatályos rendelkezéseihez való igazítását 2016 . március 15-ig. E határidőig várhatóan még több tízezer egyesület, alapítvány illetve gazdasági társaság nem tudja elvégezi a létesítő okiratának a Ptk. szabályaihoz való igazítását (még a Ptk. hatályba lépését követő, egyéb okból sürgőssé vált létesítő okirat-módosítással egyidejűleg sem). A mostani törvénymódosítás célja, hogy a jogi személyek védelme érdekében megakadályozza a mulasztásból eredő ellehetetlenülést és méltányos módon biztosítsa a civil társadalom számára a Ptk. rendelkezéseihez való alkalmazkodáshoz szükséges megfelelő időt. Ezt a javaslat a határidő egy évvel történő meghosszabbításával, valamint azzal biztosítja, hogy a létesít ő okirat Ptk.-hoz való hozzáigazítását nem köti a Ptk. hatályba lépését követő első létesítő okiratmódosításhoz.

Jelenleg 52 .922 azon szervezetek száma országosan, amelyek még nem feleltették me g létesítő okiratukat a hatályos Ptk. rendelkezéseinek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.