Adó feltöltés

Feltöltési kötelezettség december 21-ig

Az adóelőleg feltöltési kötelezettség teljesítésének határideje 2015. december 21. Ez a kötelezettség a társasági adóra, a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások járadékára, az energiaellátók jövedelemadójára, az innovációs járulékelőlegre, az egyszerűsített vállalkozói adóra és a reklámadóra vonatkozik.

Az adóévben befizetett előlegeket a fenti határidőig a várható éves adó összegére ki kell egészíteni. Az adóelőleg és az adó határidőn túli megfizetése, illetve annak elmulasztása, valamint a kiegészítési kötelezettség teljesítésének elmulasztása nem csupán késedelmi pótlék felszámítását eredményezi, hanem mulasztási bírság kiszabását is jelentheti.

A feltöltési kötelezettséget a várható adó 100 százalékáig kell teljesíteni, de csak a 90 százalékos mérték alatti teljesítéshez kapcsolódik mulasztási bírság. A bírság összegének megállapításakor a NAV az eset összes ismert körülményét mérlegeli, figyelembe veszi többek között a mulasztott napok számát, a mulasztási bírság alapjának nagyságát, hogy kapott-e korábban az adózó hasonló mulasztási bírságot, továbbá azt, hogy az adózó feltöltési kötelezettségét a 90 százalékhoz képest milyen arányban teljesítette.

Nem érdemes az utolsó napra hagyni az átutalást! A NAV tapasztalatai alapján több olyan eset is előfordult korábban, amikor az adózó ugyan a feltöltési kötelezettség esedékességének napján a pénzintézethez benyújtotta az átutalási megbízását – akár elektronikusan, akár papír alapon –, de a pénzintézet másnapi dátummal teljesítette az átutalást. Ez azt jelenti, hogy az adózó a feltöltési kötelezettségének határidőben nem tett eleget, így akár percekben is mérhető a késedelem, de a mulasztási bírság mellőzésére nincs lehetőség.

Nem szabad elfelejteni, hogy a mulasztási bírság törlésére, vagy mérséklésére az adóhivatalnak nincs módja, a késve teljesített befizetésekre automatikusan fog érkezni a szankció.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.