Megbízható adózó

Megbízható adózó

2016-tól az Adóhivatal értékeli az adózókat, és ez alapján három kategóriába sorolja őket. Ezek a megbízható adózó, az általános adózó, és a kockázatos adózó. Érdemes figyelni, hogy melyik kategóriába esünk, mert ez előnnyel vagy hátránnyal jár.

Ki lehet megbízható adózó?

A megbízható minősítés számos előnnyel, akár anyagi haszonnal is jár. A minősítés feltételei:

 1. legalább 3 éve folyamatosan működik,
 2. a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben a NAV nem állapított meg terhére az adóteljesítményének 3 %-át meghaladó adókülönbözetet,
 3. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben a NAV nem indított ellene végrehajtási eljárást,
 4. a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt,
 5. a negyedév első napján nem rendelkezik 500 000 forintot meghaladó nettó adótartozással,
 6. a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll a adószám-felfüggesztés hatálya alatt,
 7. a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll adószám-törlés hatálya alatt,
 8. a tárgyévet megelőző 2 évben esedékessé vált mulasztási bírságot kettőnél több alkalommal nem szabott ki terhére a NAV,
 9. a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt, és
 10. nem minősül kockázatos adózónak.

A megbízható adózói státus egyik előnye, hogy rövidebbek lesznek az adóellenőrzések, nem lehet 180 napnál hosszabb. Ez alól kivétel az az eset, ha a vállalkozó szándékosan lassítja az ellenőrzést, nem ad át kért iratokat, vagy más módon akadályozza a vizsgálatot.

Kisebb vétségek esetén anyagi előnnyel jár a minősítés. Ha a megbízható cég elmulaszt egy adatszolgáltatást, bejelentést, nem ad le időben egy bevallást, vagy hibásan adja be azt, akkor csak felszólítást kap, nem pedig mulasztási bírságot. Ha a felszólításnak eleget tesz a cég, és rendezi az elmaradást, akkor a bírságtól eltekint az adóhatóság.

Egy megbízható adózó esetén legfeljebb a mulasztási bírság felét szabhatják ki. Ez vonatkozik a mulasztási bírságra és az adóbírságra is. Ha a vétség olyan súlyú, hogy elveszíti miatta a vállalkozás a megbízható besorolást, akkor viszont nem alkalmazható ez a kedvezmény

A megbízható cégek évente egyszer kérhetik, hogy 500 ezer forint alatti tartozásukra kamat- és pótlékmentes részletfizetési lehetőséget kapjanak.

Mitől lehet kockázatos adózó?

Az állami adó- és vámhatóság kockázatos adózónak minősíti azt a felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás alatt nem álló, cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy áfa-regisztrált adóalanyt, amely esetében az alábbi feltételek legalább valamelyike fennáll:

 1. szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján,
 2. szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján,
 3. szerepel a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján,
 4. egy éven belül az állami adó- és vámhatóság ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmazott vele szemben.

A kockázatos adózói minősítés a minősítésre okot adó feltétel bekövetkezésétől számított 1 évig áll fenn.

A kockázatos minősítés hátrányai:

 •         hosszabb ellenőrzések
 •         magasabb késedelmi pótlék
 •         korábban kell pótlékot fizetni
 •         nem mellőzhető a bírság
 •         másfélszeres bírság jár.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.