Számlázó program bejelentése

[cml_media_alt id='1257']gépi számla[/cml_media_alt]Szigorodnak a gépi számlázással kapcsolatos bejelentési, nyilvántartási, dokumentálási szabályok, ezt írja elő a 23/2014. (06.30) NGM rendelet

A rendelet kiterjed a

 • nyomtatvány felhasználásával kibocsátott számla és nyugta
 • a számlázó programmal előállított számlára
 • a számítógéppel előállított számlára is.

Most csak a számlázó programmal előállított számlák új szabályira igyekszem a figyelmet a teljesség igénye nélkül felhívni, megkönnyítve a felkészülés lehetőségét.

Aki számlázó programot használ…

Annak 2014. november 15-ig be kell jelenteni az adóhatóságnak a programmal kapcsolatos számos információt.

A számlázási programot készítő vállalkozásoknak már eddig is megfelelőségi nyilatkozatot kellett adni a program működése mindenben megfelel a törvényi előírásoknak az azt jelenti, hogy a számlázási programhoz a fejlesztőnek továbbra is dokumentációt kell készíteni, de azok kezelése, bejelentési, nyilvántartása szélesedik.

A számlázási program nem rendelkezhet olyan funkciókkal, amelyek nem szerepelnek a program dokumentációjában. Ez azt is jelenti, hogy amennyiben a program funkciói megváltoznak, akkor a dokumentációt frissíteni kell.
A dokumentációt a programot használó adóalanynak a program dokumentációját meg kell őrizni, méghozzá a program által kibocsátott számla, a számlázó programmal kibocsátott számlában áthárított adó megállapításához való jog elévüléséig.

Ez vonatkozik a program valamennyi kiegészítésére, illetve módosítására. Az adóalany a megőrzési kötelezettségének elektronikusan is eleget tehet.

A megjelent rendelet adatszolgáltatást ír elő a számlázó programokra és mást az online számlázó rendszerekre.[like_to_read]

Számlázó programnál

Be kell jelenteni a számlázó program:

 • nevét, azonosítóját;
 • fejlesztőjének nevét, és ha van adószámát;
 • értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát;
 • beszerzésének, használata megkezdésének vagy saját fejlesztésű program használata esetén a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját.

Online számlázó rendszernél

Be kell jelenteni jelenteni a rendszer:

 • nevét és elérhetőségét;
 • az online számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószámát;
 • az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját.

A fentiekből látható, hogy megkülönböztetünk, számlázó programot és online számlázó rendszert, de utóbbi fogalmát nem határozza meg a rendelet. A rendelet szövegkörnyezetéből azonban arra lehet következtetni, hogy itt internetes felületen elérhető számlázási képességről van szó, azaz olyan számlázási programról beszélünk, amely nincs letöltve a számítógépre, hanem úgynevezett „felhőben” vagyis a szerveren találhatók, azaz webes felületen kell belépni, és a webes felületen lehet a számlákat online kibocsátani.

Fentiek alapján az online számlázó rendszer használatáról más adatokat kell bejelenteni az adóhatóságnak, mint a hagyományos, asztali számítógépre letölthető számlázási programokról.

Minden másban az online számlázási rendszerekre ugyanaz vonatkozik, mint általában a számlázási programokra. Beleértve azt is, hogy már nem kell nyilatkozatot adnia a fejlesztőnek a program mellé, annak, jogszabályoknak való megfelelőségéről, hanem a teljes dokumentációt, amelyet az adózónak a számla elévüléséig, 5 évig meg kell őriznie.
A program frissítésekor újabb dokumentációt kell kapnia a felhasználóknak, tehát a dokumentációkat verziószámonként meg kell őrizni ám nem kötelező papír alapon, lehetséges elektronikusan is.

A bejelentési határidő annak, aki már most is sima vagy online számlázó programot használ, illetve ezeket 2014.10.15 előtt szerezte be, annak 2014.11.15.

Aki október 15. után szerez be, vagy vesz használatba számlázási programot, illetve vesz igénybe online számlázási szolgáltatást, annak 30 napon belül kell bejelentenie az adatokat az adóhatóságnak.

A bejelentésre az adóhatóság erre a célra nyomtatványt rendszeresít, amelyen lehet eleget tenni a bejelentésnek és gondolom a változásosnak, változásoknak is.

Felhívom figyelmüket a szigorú-számadású nyilvántartások kötelező tartalmi kellékeinek e rendeletben való 7. § szerinti megismerésére.

A nyomtatványt számla, nyugta kiállításához felhasználó adóalany a nyomtatványt a számvitelről szóló törvény szerint szigorú számadás alá vonja. Ennek keretében olyan nyilvántartást vezet, amely nyomtatványfajtánként külön-külön tartalmazza:

 • a nyomtatvány sorszámtartományát, az első sorszám és az utolsó sorszám megjelölésével,
 • a nyomtatvány beszerzését igazoló számla sorszámát,
 • a nyomtatvány beszerzésének keltét,
 • a nyomtatvány felhasználásának időtartamát, az első felhasználás keltétől az utolsó felhasználás keltéig,
 • a nyomtatvány kiselejtezésének keltét.
[/like_to_read]

 

BSPL Könyvelőiroda

Könyvvizsgálat | Könyvelés | Adó | Bér

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.