Megúszható a kötelező cégmódosítás

[cml_media_alt id='1821']Cégmódosítás[/cml_media_alt]

Megúszható a cégmódosítás

Mégsem kötelező a cégmódosítás 2015. március 15-éig a Kkt-knál és Bt-knél bizonyos esetekben.

2015. március 15-éig volt eredetileg határidő tűzve az új Ptk bevezetése kapcsán szükséges társasági szerződés módosításra betéti társaságok és közkereseti társaságok részére.

Az országgyűlés 2015. február 28-án módosította a Ptké. kapcsolódó rendelkezéseit.

Könyvelés és könyvvizsgálat
Könyvelési szolgáltatásunkról bővebben itt, könyvvizsgálati szolgáltatásunkról pedig itt olvashat.
Ha külföldi érdekeltségű cége van, külföldi a tulajdonos, és hozzáértő angolul beszélő szakembert keres, akkor kérjen ajánlatot tőlünk. 
[like_to_read]A módosítás alapján kizárólag azoknak a közkereseti és betéti társaságoknak kell 2015. március 15-éig módosítaniuk a társasági szerződésüket a Ptk szabályainak változása miatt, és a változásbejegyzési kérelmüket 2015. április 14-ig a cégbíróságra eljuttatni, amelyek létesítő okirata a jogszabály eltérést nem engedő rendelkezéseibe ütközik, vagy a társasági szerződést bármilyen okból módosítják (pl. tag változás, székhely változás).

Nem kell módosítani a társasági szerződést a közkereseti és betéti társaságoknak, ha
– általános hivatkozásként utal a gazdasági társaságokról szóló törvényre (Gt.), és nem nevesít egyetlen paragrafust (§) sem
– a vezető tisztságviselőt üzletvezetőnek és nem ügyvezetőnek nevezi

Nem kell benyújtani a cégbírósághoz arról szóló társasági határozatot, hogy a cég társasági szerződése megfelel a Ptk rendelkezéseinek.

A Ptk hatályba léptetéséről szóló törvény nem fenyegeti bírsággal azoka a cégeket, amelyek késedelmesen teljesítik a Polgári Törvénykönyv hatályba lépése miatti módosítási kötelezettségüket. Az ezt előíró rendelkezést ugyanis az országgyűlés hatályon kívül helyezte.

forrás: Magyar Ügyvédi Kamara

[/like_to_read]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.